آویز کریر مارپیچ فلای بای فلای

آویز کریر مارپیچ فلای بای فلای مناسب برای دسته ی کریر ،کالسکه و نرده ی تخت میباشد.
تولیدکننده: فلای بای فلای Fly By Fly

رنگ هر محصول که می تواند در برخی از محصولات تفاوت رنگ، تفاوت قیمت را سبب شود.

4,500,000 ريال

آویز کریر نوزاد به صورت پیچی دور دسته ی کریر بسته میشود 

در زیر آن سه عدد آویز وجود دارد که به صورت فشاری صدا میدهند

در ابتدای این آویز سر اردک قرار دارد 

آویز کریر اردک فلای بای فلای علاوه بر جنبه ی تزئینی باعث سرگرم کردن نوزاد در داخل کریر،کالسکه و تخت میشود