تزئینات دریایی و ملوانی

تزئینات تم دریایی و ملوانی برای نوزاد و نوجوان میباشد
تولیدکننده: لالالند
تماس بگیرید

از دکوری های دریایی و ملوانی میتوان در اتاق نوزاد و نوجوان استفاده کرد .
این تزئینات دارای

 • قاب عکس 
 • گوی موزیکال
 • سکان
 • فانوس
 • مجسمه
 • صندوقچه 
 • لنگر
 • قایق
 • کشتی
 • تور دریایی
 • پارو
 • شلف دریایی
 • میباشد

از اکسسوری ها میتوان به عنوان تزئینی و کاربردی استفاده کرد