عروسگ خوابیده اردک فلای بای فلای

عروسک های خوابیده فلای بای فلای دارای 3سایز مختلف میباشند.
تولیدکننده: فلای بای فلای Fly By Fly

رنگ هر محصول که می تواند در برخی از محصولات تفاوت رنگ، تفاوت قیمت را سبب شود.

ريال

عروسک های خوابیده فلای بای فلای دارای سه سایز مختلف میباشند

سایز کوچک این عروسک 20سانتی متر میباشد

سایز متوسط این عروسک25 سانتی متر میباشد

سایز بزرگ  30سانتی متر میباشد

از این عروسک های خوابیده میتوانید روی شلف و میز دراور کودک استفاده کنید