مجسمه خانواده سنگی

مجسمه خانواده از بارداری تا بزرگسالی میباشد
تولیدکننده: لالالند
1,200,000 ريال

مجسمه های نوزادی سنگی از مدل باردار تا خانواده و فرزند میباشد

این مجسمه ها جهت تزئین اتاق و شلف میباشد

مجسمه سنگی تو پر میباشد 

این مجسمه های نوزاد کار دست و تراش خورده میباشد